Нашите Цели

Основна цел на фирмата ни е най-пълно и адекватно прилагане на съвремените мрежови и информационни технологии с отчитане на специфичните нужди на всеки отделен клиент за осигуряване на повишена производителност, по-добра организираност и висока ефективност на инвестициите. Нашият стремеж е продуктите ни да реализират преки ползи за потребителите чрез  нови функционалности и реализация на икономии на разходите за телекомуникации и други експлоатационни разходи.

Затова ние дефинираме целите, които постигат нашите продукти и услуги, както следва:

  • изграждане и поддържане на богата функционалност;
  • прилагане на VoIP технология и реализиране на конвергирани решения;
  • интегриране на информационни и  телекомуникационни системи за автоматизиране и управление на бизнес процесите;
  • защита на инвестициите на клиента чрез запазване и интегриране на наличните (legacy) системи и оборудване;
  • подпомагане на потребителя в ефективното управление на наличните телекомуникационни ресурси;