Sophos Randsomeware превенция чрез Intercept X

Бъдете защитени срещу Ransomware Атаки

 

Ransomware заплахи като зловредните WannaCry, Petya, Locky, и Cerber са все по-разспространени и са насочени към организации от
всички размери. Sophos предлага анти-ransomware решения, които осигуряват ефективна защита срещу този вид зловреден код.

Intercept X работи в допълнение към и заедно със съществуващите антивирусни скенери. Това решение от следващо поколение осигурява откриване, спиране и премахване на криптирането на потребителски файлове от Троянски коне и ново-появил се злонамерен софтуер. Като втори компонент на следващата генерация технология за сигурност, тази sandboxing технология  се препоръчва за ефективна сигурност.

Използвайте нашата промоционална оферта и запазете системите си защитени с Sophos анти-ransomware решения. До 31 март 2018 г. предлагаме на нашите клиенти допълнителна отстъпка до 36.5% от нашата листа за лицензи до 1000 потребители.

Валидно от Януари 15 до Март 31, 2018.