Още една стъпка към по-сигурни мрежи и комуникации

Geakom.net направи още една стъпка към осигуряване на по-сигурни мрежи и комуникации за своите клиенти. Ние добавихме към нашето портфолио от IT security и антивирусни защити продуктите на една от водещите компании в тази сфера Sophos, базирана в Оксфорд, UK. Повече от 100 милиона потребители в 150 страни по света разчитат на Sophos за пълна защита срещу все по-сложните заплахи за компютърната сигурност и загубата на данни. 

Sophos е фокусирана върху комплексни решения за IT сигурност (security solutions), които са насочени към бизнеса. Основната цел на компанията е да осигурява ефективна, но и проста за управление и използване защита, като така постига  най-добро съотношение цена-качество.

Geakom.net ще предлага всички продукти на Sophos, които включват анти-вирусен софтуер, както за сървъри и работни станции, така и за мобилни телефони, защита на  web и email ресурси, next-generation firewall, network security,  защита на данни чрез криптиране (encryption). На сайта ни ще намирате актуална инфромация за динамиката в IT сигурността, осигурявана от SophosLabs - глобална мрежа от центрове за threat intelligence на Sophos.