Как Sophos ви помага да посрещнете предизвикателството за защита на данните по стандарта GDPR.

Създаването на стратегия за защита на данните може да бъде обезсърчаващ процес, особено ако
преди това не е била на фокус във вашата организация. Къде трябва да започнете? Солидна
стратегия за защита на данните не се изгражда в един ден. Но вземете в предвид, че 57% от нарушенията на данните се дължат
на хакери или зловреден софтуер и 23% от нарушенията на данните са причинени от непреднамерено разкриване (човешки
грешка). Осигуряването срещу тези заплахи е чудесно място за стартиране и Софос препоръчва
следните три стъпки за постигането му.

Спрете най-важните причини за загуба на данни

Злоумишлени атаки и случайна загуба или кражба са две основни причини за загуба на данните.
Sophos Central Device Еncryption е най-лесният начин за прилагане на криптиране на цялото дисково устройство
на всички  PC и Mac компютри централно. Пълното дисково криптиране е най - основната форма на
криптиране и широко се препоръчва за защитa на данните. Това ще защити данните ви в случай, че устройството бъде загубено или откраднато.

Прочети още: Как Sophos ви помага да посрещнете предизвикателството за защита на данните по стандарта GDPR.

9 Мерки за сигурност, които ще помогнат за подготовката за GDPR

Общият регламент за защита на данните (GDPR) ще замени Директивата за защита на данните (95/46 / EО) през май 2018 г.. Организациите в Европа, които обработват лични данни от всякакъв вид, както и всички компании, работещи в Европейският съюз (ЕС)  са задължени да спазват това ново Европейско законодателство (GDPR).

Крайната цел на GDPR е да предостави набор от стандартизирани закони за защита на личните данни на гражданите на ЕС. Спазването на GDPR ще се основава до голяма степен на съществуването на ефективна защита на личните данни и мерки за кибер сигурност, които ще предотвратят загуба или компрометиране на лични данни.

Следващите теми обобщават ключовите аспекти на сигурността на данните, които трябва да бъдат взети предвид при изграждането на ефективен план за спазване на GDPR. Повечето от тези препоръчителни практики за сигурност вече са признати от ИТ и експерти по сигурността като най-добри практики за сигурно управление на информацията, тъй като много организации вече имат някои аспекти на сигурността в съответствие, за да помогнат за спазването на GDPR.

Прочети още: 9 Мерки за сигурност, които ще помогнат за подготовката за GDPR

Sophos Randsomeware превенция чрез Intercept X

Бъдете защитени срещу Ransomware Атаки

 

Ransomware заплахи като зловредните WannaCry, Petya, Locky, и Cerber са все по-разспространени и са насочени към организации от
всички размери. Sophos предлага анти-ransomware решения, които осигуряват ефективна защита срещу този вид зловреден код.

Intercept X работи в допълнение към и заедно със съществуващите антивирусни скенери. Това решение от следващо поколение осигурява откриване, спиране и премахване на криптирането на потребителски файлове от Троянски коне и ново-появил се злонамерен софтуер. Като втори компонент на следващата генерация технология за сигурност, тази sandboxing технология  се препоръчва за ефективна сигурност.

Използвайте нашата промоционална оферта и запазете системите си защитени с Sophos анти-ransomware решения. До 31 март 2018 г. предлагаме на нашите клиенти допълнителна отстъпка до 36.5% от нашата листа за лицензи до 1000 потребители.

Валидно от Януари 15 до Март 31, 2018.

Какво прави Cisco, за да бъде готово за GDPR?

Cisco се готвят за GDPR по следните начини:

Нашата (на Сиско) програма за защита на данните включва:

Политики и стандарти - Разработване на стандарти и процеси за определяне на жизнения цикъл на личните данни и за осигуряване на прозрачност на данните, точност, достъпност, пълнота, сигурност и последователност.

Идентификация, класификация и картографиране - Описваме и картографираме нашите данни и идентифицирайки това, което имаме, какво правим с тях, къде са, къде се движат и кой има достъп до тях. Ние класифицираме данните въз основа на риск и чувствителност в контекста. Този риск произтича както от самите данни, така и от лицата, които ги обработват.  Фокусирането върху резултата и целта на обработката на данните води до по-добър и по-цялостен рисков профил.

Риск за данните и организационната зрялост - фокусиране върху разбирането на рисковете и провеждането на моделиране на заплахите за наборите от данни, които обработваме. Оценяваме рисковете, силните страни и възможностите за спазване на индустриалните критерии, а там, където те все още не съществуват, ние създаваме стандартите.

Прочети още: Какво прави Cisco, за да бъде готово за GDPR?

Приложение на Sophos Management Console

Геаком.Нет успешно завърши проект по отдалечена инсталация на Sophos Endpoint Protection, използвайки Sophos Enterprise Console. Инсталацията се извърши изцяло отдалечено от клиентски сървър на всички компютри в компанията и включи следните стъпки:

  • Мениджмънт конзола: Enterprise Console
  • Sophos Anti-Virus

  • База данни съхраняваща информация за конфигурацията на клинтските компютри

  • Мениджмънт сървър грижещ се за комуникацията между конзолата, базата данни и крайните точки

    Прочети още: Приложение на Sophos Management Console