Приложение на Sophos Management Console

Геаком.Нет успешно завърши проект по отдалечена инсталация на Sophos Endpoint Protection, използвайки Sophos Enterprise Console. Инсталацията се извърши изцяло отдалечено от клиентски сървър на всички компютри в компанията и включи следните стъпки:

  • Мениджмънт конзола: Enterprise Console
  • Sophos Anti-Virus

  • База данни съхраняваща информация за конфигурацията на клинтските компютри

  • Мениджмънт сървър грижещ се за комуникацията между конзолата, базата данни и крайните точки           Управляват се 19 бр. компютри, които са разделени в 5 групи, като за всяка група са въведени различни политики за достъп до приложения, device control, уеб контрол и т.н. Инсталацията на антивирусната защита на отделните PC-та се извърши през конзолата със специално създадени акаунти. Мениджмънт конзолата дава цялостна картина на състоянието на компютрите - има ли вируси, подозрителни файлове, PUAs (Potentially unwanted applications), политики, остарели вирусни дефиниции, грешки, нарушаване на правилата за достъп до приложения, firewall или device control правила. Въведен е "Tamper protection", който не позволява на потребителите да спрат, деинсталират, променят продукта. Други полезни функции са:
    - Malicious traffic detection (MTD)
    - Sophos Remote Management System (RMS) и Sophos Update Manager (SUM)